kontakt@zmiana-mikolow.pl 32 226 41 76 lub 788 002 580

Stowarzyszenie

 

Celem działalności naszego Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy psychologicznej osobom znajdującym się w trudnych kryzysowych sytuacjach związanych z przemocą domową i uzależnianiami od alkoholu i narkotyków.

Wsparciem i pomocą obejmujemy zarówno osoby doświadczające przemocy, stosujące przemoc, osoby uzależnione od środków psychoaktywnych jak i rodziny tych osób. W tym celu uruchomiliśmy Terenowy Punkt Doradztwa Kryzysowego.

Do dyspozycji osób poszukujących u nas pomocy jest zawsze konsultant oraz psycholog lub terapeuta uzależnień, co pozwala na zachowanie standardów profesjonalnej pomocy psychospołecznej.

Świadczona przez nas pomoc ma charakter indywidualny oraz grupowy.

Udzielamy również pomocy w formie doradztwa on-line za pośrednictwem drogi e-mail.

Skip to content