kontakt@zmiana-mikolow.pl 32 226 41 76 lub 788 002 580

Program spotkań

Poniedziałek
  1. Joanna Stawowska – konsultacje indywidualne dotyczące radzenia sobie w sytuacjach przemocy domowej oraz współuzależnienia – nabywanie praktycznych umiejętności w tym zakresie – 15.15 – 16.30
  2. Sabina Kosiecka – Buszko – konsultacje indywidualne dotyczące radzenia sobie w sytuacjach przemocy domowej oraz współuzależnienia – nabywanie praktycznych umiejętności w tym zakresie – godz.15.15 – 19.15
  3. Joanna Stawowska, Agnieszka Halupka Skrzek – grupa wsparcia dla osób doznających przemocy i współuzależnionych – godz. 16.30 – 19.15
Wtorek
          Julia Stawowska – Szczyrba – pomoc psychologiczna i wsparcie dla młodzieży – pomoc prowadzona online oraz bezpośredni w siedzibie stowarzyszenia – godz. 15.15. – 19.15
Środa
  1. Monika Draczka – Knopik – konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy domowej oraz dla osób nieradzących sobie z zachowaniami agresywnymi, stosującymi przemoc w rodzinie – godz. 15.15 – 19.15
  2. Ewa Załęczna – pomoc psychologiczna dla dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych, oraz ich rodzinom, w tym DDA – godz. 15.15 – 19.15
  3. Ewelina Majewska – pomoc psychologiczna dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, związanych z przemocą domową, współuzależnieniem oraz innymi trudnymi sytuacjami – godz. 15.15 – 19.15
Czwartek
  1. Sabina Bogdanowicz – konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy domowej oraz dla osób nieradzących sobie z zachowaniami agresywnymi, stosującymi przemoc w rodzinie – godz. 15.15 – 19.15
  2. Barbara Kruszyńska – pomoc psychologiczna dla osób dorosłych i dzieci, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, związanych z przemocą domową, współuzależnieniem oraz innymi trudnymi sytuacjami – godz. 15.15 – 19.15
  3. Karina Mura – pomoc indywidualna i grupowa dla osób uwikłanych w problem uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz pomoc dla członków ich rodzin – godz. 15.15 – 19.15 Grupa wspierająco – edukacyjna dla osób uzależnionych – godz. 16 – 18
  4. Joanna Stawowska – grupa wsparcia dla osób doznających przemocy i współuzależnionych w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w salce OSP w Orzeszu, ul. św. Wawrzyńca 13
Piątek

Umówione indywidualne konsultacje i szkolenia

Skip to content