kontakt@zmiana-mikolow.pl 32 226 41 76 lub 788 002 580

Nasi specjaliści

Sabina Bogdanowicz
 • Prezes Mikołowskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki ZMIANA,
 • Z wykształcenia pedagog, absolwentka Wydziału pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,
 • Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Mediacji i Negocjacji,
 • Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie,
 • Pracuje jako kurator zawodowy dla osób dorosłych w Sądzie Rejonowym w Mikołowie,
 • Jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego  do spraw przeciwdziałania przemocy w Mikołowie,
 • Udziela konsultacji osobom uwikłanym w problemy z zakresu przemocy domowej.
Karina Mura
 • Wiceprezes Mikołowskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki ZMIANA,
 • Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji PARPA, socjolog,
 • Osoba z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami oraz rodzinami borykającymi się z wieloma problemami,
 • Pracuje jako kurator zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie,
 • Prowadzi grupę dla osób uzależnionych oraz indywidualne konsultacje – terapię dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych, współuzależnionych i członków rodzin,
 • Jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Mikołowie,
 • Jest członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie.
Joanna Stawowska
 • Pedagog o specjalizacji pedagogiki opiekuńczo wychowawczej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,
 • Mediator – ukończyła studia podyplomowe Mediacji i Negocjacji oraz Studium Prawa Europejskiego,
 • Pracuje jako kurator zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie,
 • Jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Orzeszu,
 • Od 2005r. prowadzi grupę edukacyjno-wspierającą dla osób doznających przemocy i współuzależnionych,
 • Udziela pomocy i wsparcia osobom uwikłanym w przemoc i współuzależnienie.
Ewa Załęczna
 • Magister psychologii i certyfikowany instruktor terapii uzależnień,
 • Prowadzi spotkania indywidualne w ramach pomocy psychologicznej,
 • Pomaga osobom, którzy zgłaszają się z problemami osobistymi, jak i zmagają się z uzależnieniami (zarówno od substancji psychoaktywnych, jak i uzależnieniami behawioralnymi),
 • Pomaga osobom będącymi ofiarami przemocy, a także tym, którzy chcą uporać się z traumami z dzieciństwa.
Barbara Kruszyńska
 • Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,
 • Ukończyła studium dotyczące podstaw psychoterapii dzieci i młodzieży, a także superwizje pracy terapeutycznej w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie,
 • Udziela pomocy psychologicznej osobom dorosłym oraz dzieciom uwikłanym w problemy przemocy domowej oraz uzależnień.
Monika Draczka – Knopik
 • W Stowarzyszeniu pełni funkcję skarbnika,
 • Pedagog specjalizacji resocjalizacja na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Psychokorekcji Zaburzeń Zachowań Dzieci i Młodzieży oraz Studium Prawa Europejskiego,
 • Pracuje jako kurator zawodowy dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Mikołowie,
 • Jest członkiem Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przemocy w Orzeszu i w Wyrach. Uczestniczy w grupach roboczych,
 • Udziela konsultacji osobom uwikłanym w problemy z zakresu przemocy domowej,
 • Koordynuje działania szkoły dla rodziców, której celem jest zwiększenie umiejętności wychowawczych.
Sabina Kosiecka -Buszko
 • Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim, Studia Podyplomowe – „Mediacje i Negocjacje, a także Studium Prawa Europejskiego,
 • Pracuje jako mediator w zakresie spraw rodzinnych,
 • Propaguje idee rozwiązywania sporów bez przemocy,
 • Udziela konsultacji dla rodzin w kryzysie, a w szczególności osobom doznającym przemocy domowej i współuzależnionym.
Ewelina Majewska
 • Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii, o specjalizacji psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, a także studia podyplomowe z psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz 4-letni kurs terapii systemowej w Krakowie,
 • Udziela wsparcia psychologicznego dla młodzież po 16 roku życia i dorosłym przeżywającym sytuacje kryzysowe, osobom z zaburzeniami osobowości, nastroju oraz przeżywającym różnego rodzaju lęki,
 • Wspiera także w obszarze problemów w relacjach oraz trudności wychowawczych. 

 

Skip to content