kontakt@zmiana-mikolow.pl 32 226 41 76 lub 788 002 580

RODO

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki ZMIANA, Jana Pawła II 4, 43-190 Mikołów, REGON:276718150, NIP:6351608397, KRS:0000016869

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Grzegorz Koczy. Z Inspektorem Ochrony Danych skontaktować można się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@zmiana-mikolow.pl.

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób objętych pomocą (PDF)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych członków Stowarzyszenia (PDF)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w serwisie Facebook (PDF)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją (PDF)

Skip to content