mikolowzmiana@gmail.com tel.: 32 226 41 76 / tel.: 788 002 580

Pomoc psychologiczna

Oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną

Terapia uzależnień

Prowadzimy indywidualne i grupowe zajęcia terapii uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Grupy wsparcia

Organizujemy grupy wsparcia dla osób doznających przemocy domowej

Porady prawne

Świadczymy porady prawne w zakresie problemów rodzinnych, opiekuńczych i leczenia odwykowego.

O stowarzyszeniu

Pomagamy w trudnych i kryzysowych sytuacjach

Celem działalności naszego Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy psychologicznej osobom znajdującym się w trudnych kryzysowych sytuacjach związanych z przemocą domową i uzależnianiami od alkoholu i narkotyków.

Wsparciem i pomocą obejmujemy zarówno osoby doświadczające przemocy, stosujące przemoc, osoby uzależnione od środków psychoaktywnych jak i rodziny tych osób. W tym celu uruchomiliśmy Terenowy Punkt Doradztwa Kryzysowego.

Do dyspozycji osób poszukujących u nas pomocy jest zawsze konsultant oraz psycholog lub terapeuta uzależnień, co pozwala na zachowanie standardów profesjonalnej pomocy psychospołecznej.

Świadczona przez nas pomoc ma charakter indywidualny oraz grupowy.

Udzielamy również pomocy w formie doradztwa on-line za pośrednictwem drogi e-mail.

Stowarzyszenie w liczbach

Od wielu lat pomagamy osobom z problemami z uzależnienie od alkoholu i narkotyków oraz ofiarom przemocy domowej.

20
lat działalności
9
specjalistów
2
grupy wsparcia

Najnowsze poradniki

Zapoznaj się z przygotowanymi przez nas artykułami

Co to jest przemoc?
24 listopada 2017

Definicja zjawiska przemocy w rodzinie Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. O przemocy możemy mow1c wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki: Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą Działanie lub […]

Poradnik dla rodziców
24 listopada 2017

Jak kochać i wymagać Skuteczność oddziaływań wychowawczych zależy od jakości relacji rodzic-dziecko. Co więcej więź emocjonalna jest najważniejszym czynnikiem chroniącym dziecko przed podejmowaniem zachowań ryzykownych jak np. używanie substancji psychoaktywnych, agresja, łamanie prawa, przedwczesna inicjacja seksualna. Więź ponadto pozwala dziecku na osobową identyfikację z dorosłym przez co może on modelować pożądane zachowania dziecka. Prawidłowa relacja […]

Wspierają nas

Działalność Stwarzyszenia "Zmiana" współfinansowana jest przez gminę Mikołow oraz pozostałe gminy powiatu mikołowskiego.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki ZMIANA działa na terenie powiatu mikołowskiego od 15lat.

Skontaktuj się

Przyjdź do nas, zadzwoń lub napisz

Dane kontakowe:

Mikołowskie Stowarzyszenie
Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki
ZMIANA
Krakowska 30

tel.: 32 226 41 76

tel.: 788 002 580

Nasza lokalizacja: https://goo.gl/maps/QiogXcqQm3qo5Bbq9

Masz problem? Napisz do nas:

mikolowzmiana@gmail.com