kontakt@zmiana-mikolow.pl tel.: 32 226 41 76 / tel.: 788 002 580

Program spotkań

Poniedziałek
  1. Sabina Buszko: Konsultacje dotyczące radzenia sobie w sytuacjach przemocy domowej oraz współuzależnienia – nabywanie praktycznych umiejętności w tym zakresie. Konsultacje dla uczestników grupy wsparcia w godzinach: 15:15 – 19:15.
  2. Joanna Stawowska: Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy i współuzależnionych, a także spotkania indywidualne odbywa się w godzinach: 15:15 – 19:15. Grupa wsparcia rozpoczyna się o godzinie 16:30.
Wtorek
Środa
  1. Ewa Załęczna: Udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych, oraz ich rodzinom w tym DDA w godzinach: 15:15 – 19:15.
  2. Monika Draczka – Knopik: Konsultacje i doradztwo dla osób doznających przemocy i zagrożonych przemocą domową w godzinach: 15:15 – 19:15.
Czwartek
  1. Sabina Bogdanowicz: Konsultacje dla osób doznających przemocy domowej oraz dla osób nieradzących sobie z zachowaniami agresywnymi, stosującymi przemoc w rodzinie w godzinach: 15:15 – 19:15.
  2. Barbara Kruszyńska: Udzielanie pomocy psychologicznej osobom uwikłanym w problemy przemocy domowej i uzależnienia w tym udzielanie pomocy dzieciom w godzinach od 15:15 – 19:15. Przyjmuje po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.
  3. Karina Mura: Terapia uzależnień, udzielanie pomocy psychologicznej, doradztwa, wsparcia osobom uwikłanym w problem uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz pomocy dla członków rodziny tych osób w godzinach: 15:15 – 19:15. Prowadzenie grupy terapeutyczno-edukacyjnej dla osób uzależnionych w godzinach 16:00 – 18:00.
  4. Joanna Stawowska: Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy i współuzależnionych w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca w godzinach: 16:00 – 19:00. Spotkania odbywają się w salce OSP w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 13.
Piątek

Umówione indywidualne konsultacje i szkolenia