kontakt@zmiana-mikolow.pl tel.: 32 226 41 76

Program spotkań

Poniedziałek 15.00-19.00
 • pomoc psychologiczna dla osób i ich rodzin z problemem uzależnienia od narkotyków i alkoholu
 • konsultacje i porady dla osób współuzależnionych,
 • grupa wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,
 • porady prawne w zakresie problemów rodzinnych,
 • opiekuńczych i leczenia odwykowego.
Wtorek 15.00 – 18.00
 • konsultacje i porady dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków,
 • konsultacje i pomoc dla osób uwikłanych w problem przemocy domowej,
 • porady prawne w zakresie prawa karnego i rodzinnego.
Środa 15.00 – 19.00
 • pomoc terapeutyczna i psychologiczna dla osób znajdujących siew sytuacjach kryzysowych i uwikłanych w problemy przemocy domowej.
Czwartek 15.00 – 19.00
 • konsultacje, porady i pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie związanym z uzależnieniami oraz przemocą domową,
 • terapia indywidualna, małżeńska i rodzinna,
 • terapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych od alkoholu.
Piątek 15.00-19.00
 • pomoc terapeutyczna, psychologiczna oraz konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
 • pomoc psychologiczna dla rodzin i dzieci dotkniętych problemem przemocy domowej,
 • pomoc psychologiczna i konsultacje dla rodzin osób uzależnionych.