kontakt@zmiana-mikolow.pl tel.: 32 226 41 76 / tel.: 788 002 580

Nasi specjaliści

Sabina Bogdanowicz
 • Prezes Mikołowskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki ZMIANA.
 • Z wykształcenia pedagog, absolwentka Wydziału pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 
 • Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Mediacji i Negocjacji.
 • Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP.
 • Pracuje jako kurator zawodowy dla osób dorosłych w Sądzie Rejonowym w Mikołowie.
 • Jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego w Mikołowie.
Joanna Stawowska
 • Wiceprezes stowarzyszenia, pedagog specjalizacji pedagogiki opiekuńczo wychowawczej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 • Mediator – ukończyła studia podyplomowe Mediacji i Negocjacji oraz Studium Prawa Europejskiego.
 • Na codzień pracuje jako kurator zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie.
 • Jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Orzeszu.
 • Od prawie 15 lat prowadzi grupę edukacyjno-wspierającą dla osób doznających przemocy i współuzależnionych.
Ewa Załęczna
 • Magister psychologii i certyfikowany instruktor terapii uzależnień.
 • Na co dzień pomaga wszystkim tym, którzy zgłaszają się z różnego rodzaju problemami osobistymi, jak i zmagającymi się z uzależnieniami (zarówno od substancji psychoaktywnych, jak i uzależnieniami behawioralnymi).
 • Prowadzi terapię indywidualną i grupową.
 • Często pomaga osobom będącymi ofiarami przemocy, a także tym, którzy chcą uporać się z traumami z dzieciństwa.
 • Jej pacjentami są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, a jej największą satysfakcją są słowa: „Pani Ewo, jak dobrze że do Pani trafiłem/am…”
Karina Mura
 • Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji PARPA, socjolog.
 • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami oraz rodzinami borykającymi się z wieloma problemami.
 • W Stowarzyszeniu prowadzi grupę dla osób uzależnionych oraz indywidualne konsultacje – terapię dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych, współuzależnionych i członków rodzin.
Barbara Kruszyńska
 • Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.
 • Ukończyła studium dotyczące podstaw psychoterapii dzieci i młodzieży a także superwizje pracy terapeutycznej w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.
 • Udziela pomocy psychologicznej osobom dorosłym oraz dzieciom uwikłanym w problemy przemocy domowej oraz uzależnień.
Monika Draczka – Knopik
 • W Stowarzyszeniu pełni funkcję skarbnika.
 • Pedagog specjalizacji resocjalizacja na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 • Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Psychokorekcji Zaburzeń Zachowań Dzieci i Młodzieży oraz Studium Prawa Europejskiego.
 • Na co dzień pracuje jako kurator zawodowy dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Mikołowie.
 • Jest członkiem Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przemocy w Orzeszu i w Wyrach. Uczestniczy w grupach roboczych.
Emilia Grodecka
 • Ukończyła Wyższą Szkołę Nauk Społecznych „Pedagogium” w Warszawie na kierunkach: pedagogika sądowo-penitencjarna i pedagogika resocjalizacyjna społecznie nieprzystosowanych.
 • Specjalizuje się w pracy Asystenta rodziny w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, asystenturą w rodzinie w zakresie pracy z kobietą w ciąży i rodziną z ustawy „za życiem” a także wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej.
 • W naszym Stowarzyszeniu współprowadzi grupę edukacyjno-wspierającą dla osób współuzależnionych i dotkniętych przemocą w rodzinie w Orzeszu.
Sabina Buszko
 • w Stowarzyszeniu pełni funkcję sekretarza.
 • Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim, Studia Podyplomowe – „Mediacje i Negocjacje, a także Studium Prawa Europejskiego.
 • Jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego i pracuje jako mediator w zakresie spraw rodzinnych.
 • Propaguje idee rozwiązywania sporów bez przemocy.
 • W Stowarzyszeniu udziela konsultacji dla rodzin w kryzysie, a w szczególności osobom doznającym przemocy domowej i współuzależnionym.
Mirosław Ćwiek
 • Psycholog, psychoterapeuta, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Ukończył 5 – letnie całościowe szkolenie atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne pt. „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin”, a także kompleksowe szkolenie w zakresie terapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi.
 • Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię par i rodzin.
 • Ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i treningów psychologicznych.
 • Od kilku lat prowadzi warsztaty rozwojowo-terapeutyczne dla mężczyzn.
 • Pracuje w nurcie ericksonowskim pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów psychoterapii.