mikolowzmiana@gmail.com tel.: 32 226 41 76 / tel.: 788 002 580
Poszerz swoją wiedzę o problemach uzależnień i przemocy
Co to jest przemoc?
24 listopada 2017

Definicja zjawiska przemocy w rodzinie Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. O przemocy możemy mow1c wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki: Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą Działanie lub […]

Poradnik dla rodziców
24 listopada 2017

Jak kochać i wymagać Skuteczność oddziaływań wychowawczych zależy od jakości relacji rodzic-dziecko. Co więcej więź emocjonalna jest najważniejszym czynnikiem chroniącym dziecko przed podejmowaniem zachowań ryzykownych jak np. używanie substancji psychoaktywnych, agresja, łamanie prawa, przedwczesna inicjacja seksualna. Więź ponadto pozwala dziecku na osobową identyfikację z dorosłym przez co może on modelować pożądane zachowania dziecka. Prawidłowa relacja […]