kontakt@zmiana-mikolow.pl tel.: 32 226 41 76
Poradnik dla rodziców
24 listopada 2017
0

Jak kochać i wymagać

Skuteczność oddziaływań wychowawczych zależy od jakości relacji rodzic-dziecko.
Co więcej więź emocjonalna jest najważniejszym czynnikiem chroniącym dziecko przed podejmowaniem zachowań ryzykownych jak np. używanie substancji psychoaktywnych, agresja, łamanie prawa, przedwczesna inicjacja seksualna. Więź ponadto pozwala dziecku na osobową identyfikację z dorosłym przez co może on modelować pożądane zachowania dziecka.
Prawidłowa relacja powinna zawierać w sobie dwa aspekty:

  • Miłość, akceptację, szacunek
  • Granice, normy wymagania

Rodzice zazwyczaj mają najlepsze intencje a mimo to czasami ich działania nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Czy można nauczyć się budowania
prawidłowych relacji ? Na pewno koniecznie trzeba się tego uczyć- i to nie tylko w stosunku do dziecka. Konkretną, sprawdzoną przez wiele lat funkcjonowania propozycją w tym zakresie, jest program „Szkoła dla Rodziców” (źródło: ORE Warszawa).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zadzwoń lub napisz do nas.